Pensioen deel 1: voordelen en meer

Je pensioen. Misschien is het wel één van de dingen die je als ondernemer het meest voor je uitschuift. Maar tegelijk is dit juist iets wat steeds urgenter wordt. Wij begrijpen dat als geen ander omdat we zelf ook ondernemer zijn. Daarom willen we in deze blog graag met je meedenken.

Voordelen NU regelen ondernemerspensioen

De 3 belangrijkste voordelen van het nu al regelen van je ondernemerspensioen zijn:

  1. Hoe eerder je begint, hoe meer rendement je op kunt bouwen (dit werkt exponentieel!)
  2. Hoe eerder je begint, hoe meer fiscale aftrekposten je benut (de Belastingdienst betaalt letterlijk mee!)
  3. Hoe eerder je begint, hoe meer je nog bij kunt sturen voor je gewenste pensioendatum.

Hoe ziet de pensioenwereld er van bovenaf uit?

In deze driedelige blog nemen wij je mee in de wereld van (ondernemers)pensioen. Wij leggen je indeze blog #1 kort uit hoe de wereld van het pensioen eruit ziet in helikopterview. In blog #2 zoomen we verder in op wat je als ondernemer zelf kunt doen. In #3 helpen wij je op weg om een goede keuze te maken in de mogelijkheden die je als ondernemer hebt om een optimaal pensioen op te bouwen.

Klaar voor de start? Dan stijgen we NU op!

Vanuit onze helikopter zien we een prachtig landschap met 3 pijlers. Dit zou je het pensioenstelsel kunnen noemen. Als eerste de AOW-pijler.

Pijler 1: AOW

Als je in Nederland woont, bouw je AOW op. Dit is een uitkering die je ontvangt vanuit de overheid. Eigenlijk een soort basispensioen. De AOW wordt gefinancierd door middel van een omslagstelsel. Dit houdt in dat de werkenden van nu de premies betalen voor de AOW-uitkering van de pensioengerechtigden van nu. Deze uitkering gaat in vanaf je AOW-leeftijd en is afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting.

Wie bouwen er AOW op?

Iedereen die in Nederland woont, bouwt AOW op. Deze opbouw loopt alleen over de jaren dat je in Nederland woont. Wanneer je een aantal jaren in het buitenland woont, betekent dit dat je over het algemeen over die jaren geen AOW in Nederland opbouwt. Dit kan resulteren in een lagere AOW-uitkering. Natuurlijk is het wel mogelijk dat je in die jaren in het buitenland een soort “AOW” hebt opgebouwd in je woonland.

Hoe hoog is de AOW?

De hoogte van de AOW is afhankelijk van verschillende factoren. Denk daarbij aan je gezinssituatie en, zoals hierboven al genoemd, het aantal jaren dat je in Nederland hebt gewoond. De standaard AOW-uitkering voor een alleenstaand persoon bedraagt in 2024 € 1.573,88 bruto per maand. Heb je een partner? Dan bedraagt de AOW-uitkering € 1.071,25 bruto per maand. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Pijler 2: Werkgeverspensioen

We vliegen even verder naar de tweede pijler. Het kan namelijk zijn dat je ook nog pensioen hebt opgebouwd bij een werkgever. Dit is dan een aanvulling op je AOW-uitkering.

Maar hoeveel is dat dan?

Het bedrag dat je in totaal bij alle werkgevers hebt opgebouwd kun je met behulp van je DigiD altijd raadplegen via MijnPensioenOverzicht.nl. Handig dat je dan ook meteen het pensioen van je partner kunt raadplegen (via zijn/haar eigen DigiD-inlog)!

Opbouw van werkgeverspensioen

Even wat kleine lettertjes: Veel mensen denken dat je als werknemer een pensioenuitkering van 70% van het laatstverdiende loon ontvangt. Dat is zeker niet altijd het geval. Dit hangt namelijk af van het soort pensioenregeling waarin je als werknemer hebt deelgenomen. Bij een middelloonregeling bijvoorbeeld hangt het pensioen af van het gemiddelde salaris gedurende je dienstjaren en het aantal jaren dat je bij de werkgever in dienst bent geweest.

Tegenwoordig komt de toegezegde bijdrageregeling veel voor. Hierbij stort de werkgever een maandelijkse bijdrage in de pensioenpot. De werknemer kan deze maandelijkse bijdrage zelf aanvullen. De hoogte van het uiteindelijke pensioen is afhankelijk van beleggingsresultaten. Geen pensioengarantie dus!

Pijler 3: aanvullend pensioen (voor ondernemers)

En nu komen we bij de meest boeiende pijler voor jou als ondernemer. Als de AOW-uitkering en mogelijke werkgeverspensioenen namelijk niet genoeg voor je zijn, is er altijd nog de mogelijkheid om een aanvullend pensioen te op te bouwen. Hiervoor zijn verschillende opties die wij hieronder al kort voor je uitleggen.

Fiscale oudedagsreserve

Als je jouw onderneming via een eenmanszaak, vof of maatschap voert, kon je tot 1 januari 2023 gebruik maken van de fiscale oudedagsreserve (FOR) om een aanvullend pensioen op te bouwen. De FOR is een soort fictief pensioenpotje waarbij je elk jaar een deel van je winst reserveerde voor je pensioen.

Fiscale oudedagsreserve

Los van de FOR is er nog een andere en – in veel gevallen betere manier - om je pensioen aan te vullen: aanvullend pensioen voor ondernemers.

Het gaat hier om relatief nieuwe, innovatieve en transparante pensioenfondsen die zich speciaal richten op ondernemers. Bij deze fondsen kun je een pensioenrekening openen. Hierop kun je een bedrag storten. Je mag zelf bepalen hoeveel en wanneer je iets stort op je pensioenrekening. Dit kan maandelijks, jaarlijks ​of zelfs eenmalig.

Deze pensioenfondsen beleggen jouw ingebrachte bedragen om zo je pensioenpot te laten vullen. Na je (binnen bepaalde grenzen) zelfgekozen pensioendatum wordt het opgebouwde pensioenvermogen overgedragen aan een zelfgekozen verzekeraar of bank. Vervolgens kun je kiezen om de pensioenpot levenslang of tijdelijk uit te laten keren.

In onze volgende blog zoomen we verder in op het beleggen met je ingelegde pensioenpremie en de voor- en nadelen van aanvullend pensioen voor ondernemers.

Heb je vragen over pensioen voor ondernemers? Wij helpen je graag.

Klein blauw sterretje

WAT ZE ZEGGEN

Ik wist niet wat ik miste, maar ben heel blij met wat ik nu weet.

Doorslaggevend om samen te werken met MKBTR is het strategisch meedenken.

Rik van der Wiel - Van der Wiel Optiek

Ik was een goede hulpverlener, maar geen goede ondernemer. Nu ben ik beide.

Juist het sparren vind ik een belangrijk onderdeel, want stiekem zocht ik een soort collega.


Willeke van Voorst-
Leven in je Relatie

Door het opmaken van een jaarlijks winstplan weet ik nu wat haalbaar is.

Ik krijg een heldere uitleg bij vragen, maar ook proactief vragen of aanbevelingen vanuit MKBTR.

Gerdo -Kaashandel Gerdo

We zijn dolblij met jullie allemaal! Zoveel adviezen en liefde om ons als ondernemer te laten groeien! Op verschillende vlakken worden we ondersteund, HR, Fiscaal en de administratie. We hebben een lange weg afgelegd om alles eenvoudiger en sneller te maken en dat we zo beter bij onze cijfers kunnen. We maken samen met jullie doelen en jullie inspireren ons. We love you! Ga zo door.

Jacqueline -Grachten Atelier

Klein wit sterretje

CONTACT

Meer Weten?

0318 731 001