Slim investeren in je medewerkers (met subsidie!)

Vanaf 2 maart is het voor werkgevers mogelijk om de SLIM-subsidie aan te vragen. Het doel van de subsidie is het stimuleren en het blijvend ontwikkelen van medewerkers. De hoogte van deze subsidie kan oplopen tot wel € 24.999. In dit artikel lichten wij de ins en outs van deze subsidie toe.

Wat is de SLIM-subsidie?

De SLIM-subsidie is een subsidie die je als werkgever kunt aanvragen. Met de SLIM-regeling wil het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een leerrijke werkomgeving stimuleren in het MKB.

Wat is de hoogte van de SLIM subsidie?

Voor MKB-bedrijven bedraagt het subsidiebedrag maximaal € 24.999. De subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten voor middelgrote bedrijven en 80% van de subsidiabele kosten voor het klein MKB. Een klein deel van de kosten komt dus voor eigen rekening. Het grootste deel wordt gedekt door de subsidie.

De vier verschillende mogelijkheden voor subsidie

De subsidie bestaat uit vier verschillende mogelijkheden. Hierna gaan we kort in op de vier activiteiten waarvoor je als ondernemer subsidie aan kunt vragen.

Mogelijkheid 1 - Doorlichting van de onderneming

Veranderingen op de arbeidsmarkt (zoals digitalisering en robotisering) vragen andere kennis en vaardigheden van medewerkers. Het is daarom belangrijk om inzicht te krijgen in deze veranderingen en wat de veranderingen betekenen voor jouw onderneming. Om dit goed in kaart te brengen kun je subsidie aanvragen voor een externe adviseur. Die kan de onderneming doorlichten en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan maken. Zo’n ontwikkelplan geeft een goed beeld van de gevolgen van de trends in de markt en de benodigde kennis en vaardigheden van werknemers. Met dit maatwerkplan kan jouw onderneming direct aan de slag.

Mogelijkheid 2 - Loopbaan- en ontwikkeladviezen

Een goede onderneming begint bij goed personeel. Aandacht voor de ambities, wensen en mogelijkheden van je medewerkers is hierbij van groot belang. Om dit goed in kaart te brengen is het mogelijk om loopbaan- of ontwikkeladviezen te geven aan werknemers. Om goede loopbaan- of ontwikkeladviezen te geven kan er subsidie worden aangevraagd om een loopbaanadviseur in te schakelen. Deze adviseur mag je zelf kiezen. Tijdens dit traject wordt er door de adviseur gekeken naar de huidige werkzaamheden van je medewerkers en het toekomstperspectief daarvan. De uitkomst daarvan is een concreet loopbaan- en ontwikkeladvies. Dit helpt jou als ondernemer bij het vitaal houden van je medewerkers en het kan je ook helpen bij je personeelsplanning.

Mogelijkheid 3 - Ontwikkelen

Een methode in de onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk

Je kunt als ondernemer subsidie aanvragen voor de ondersteuning of begeleiding bij het ontwikkelen van een methode die je werknemers helpt met het leren en ontwikkelen tijdens hun werkzaamheden. Zoals het creëren van een educatieve omgeving door middel van een e-learning programma of het opzetten van een leerportaal. Of het opzetten van een bedrijfsschool. Je kunt geen subsidie ontvangen voor opleidingskosten zelf. Wel kun je subsidie aanvragen voor het creëren van de onderwijsprogramma’s of de voorbereidende gesprekken. Daarnaast komt  bijvoorbeeld ook het invoeren van een systeem van ontwikkelgesprekken in aanmerking.

Mogelijkheid 4 - Bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg

Door de veranderingen op de arbeidsmarkt is het voor veel werknemers van belang om bijgeschoold te worden. Als onderneming kun je een praktijkleerplaats bieden. Dit biedt kansen voor bijvoorbeeld mensen met een kwetsbare positie in de arbeidsmarkt of voor mensen die op flexibele basis een opleiding willen volgen. Je kunt als onderneming een tegemoetkoming krijgen voor de kosten die je maakt voor het bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg. De derde leerweg is een opleidingstraject zonder wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur.

Aanvraagperiode

De aanvraag van de SLIM-subsidie vindt plaats in twee rondes. De aanvraag voor de eerste ronde kan worden ingediend van
2 tot en met 31 maart 2021. De aanvraag voor de tweede ronde kan van 1 tot en met 30 september 2021 worden ingediend.

Hoe groot is de kans op de subsidie?

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt € 15 miljoen beschikbaar voor de SLIM-subsidie in de eerste aanvraagperiode. De ondernemingen die de SLIM-subsidie ontvangen worden gekozen door middel van een loting. De volgorde van binnenkomst is hierbij niet van belang maar wel het doen van een volledige en juiste aanvraag. Niet volledige en onjuiste aanvragen worden namelijk achtergesteld.

Waarmee kan MKBTR jou helpen voor het aanvragen van de SLIM-subsidie?

KBTR kan het gehele traject voor de aanvraag begeleiden. Daarnaast kunnen wij de aanvraag indienen via ons subsidieportaal. Met de hulp van MKBTR weet je zeker dat de aanvraag juist en volledig is.

Verder kun je onze adviseurs in veel gevallen ook inschakelen bij de uitvoering van de activiteit. De advieskosten die we dan in rekening brengen worden gedekt door de SLIM-subsidie.

Heb je hierover nog vragen of wil je hulp bij de aanvraag? Neem dan contact met ons op via 0318 – 731 001 of info@mkbtr.nl.

Klein blauw sterretje

WAT ZE ZEGGEN

Ik wist niet wat ik miste, maar ben heel blij met wat ik nu weet.

Doorslaggevend om samen te werken met MKBTR is het strategisch meedenken.

Rik van der Wiel - Van der Wiel Optiek

Ik was een goede hulpverlener, maar geen goede ondernemer. Nu ben ik beide.

Juist het sparren vind ik een belangrijk onderdeel, want stiekem zocht ik een soort collega.


Willeke van Voorst-
Leven in je Relatie

Door het opmaken van een jaarlijks winstplan weet ik nu wat haalbaar is.

Ik krijg een heldere uitleg bij vragen, maar ook proactief vragen of aanbevelingen vanuit MKBTR.

Gerdo -Kaashandel Gerdo

We zijn dolblij met jullie allemaal! Zoveel adviezen en liefde om ons als ondernemer te laten groeien! Op verschillende vlakken worden we ondersteund, HR, Fiscaal en de administratie. We hebben een lange weg afgelegd om alles eenvoudiger en sneller te maken en dat we zo beter bij onze cijfers kunnen. We maken samen met jullie doelen en jullie inspireren ons. We love you! Ga zo door.

Jacqueline -Grachten Atelier

NIEWUS

Het MKBTR Kennisfestival 2024

Het MKBTR Kennisfestival is een festival georganiseerd voor ...

Het MKBTR Kennisfestival

Het MKBTR Kennisfestival is een festival georganiseerd voor ...

Vanaf vandaag kan je de Slim-subsidie weer aanvragen!

Wil je jouw bedrijf ook toekomstbestendig maken? Per ...
Collega's van MKBTR die aan het tafelvoetballen zijn

E-drive event: In 2025 al je bedrijfswagens elektrisch

verbod op brandstof voertuigen, het invoeren van zero-emissiezones, ...

MKBTR breidt diensten door overname Groene Hart Juristen 

MKBTR participeert per 14 oktober in Groene Hart ...

Wat zijn jouw dromen?

Wat zijn jouw dromen? Zijn ze groot, zijn ...

Waarom bergklimmen op ondernemen lijkt

Bergbeklimmen gaat letterlijk over het beklimmen van een ...

Wat betekent prinsjesdag voor mij in loondienst?

Eerder namen we je al mee in de ...

Wat betekent prinsjesdag voor mij als vermogende particulier?

Eerder namen we je al mee in de ...

Wat betekent prinsjesdag voor mij als ZZP’ER?

Eerder namen we je al mee in de ...
Klein wit sterretje

CONTACT

Meer Weten?

0318 731 001