3 februari 2021

Uitbreiding coronamaatregelen voor ondernemers: een overzicht


Post_3_feb


Steeds meer ondernemers hebben het zwaar te verduren als gevolg van de coronacrisis. Om de gevolgen van de lock-down enigszins op te kunnen vangen, zijn er door de overheid steun- en herstelpakketten ontwikkeld.   

Hieronder zullen we de belangrijkste actuele ontwikkelingen in de tegemoetkomingen voor ondernemers kort voor je op een rijtje zetten (januari 2021). 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 
De Tijdelijke overbruggingsmaatregel voor werkgelegenheid is een tegemoetkoming voor werkgevers die te maken krijgen met omzetverlies van minimaal 20%. Met de NOW-regeling kan de werkgever haar personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. 

Per 1 januari is de maximale tegemoetkoming in loonkosten verhoogd naar 85%. Deze was eerder 80%. De NOW3.2 is vanaf 15 februari tot 15 maart 2021 aan te vragen bij het UWV. 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers is een regeling die zelfstandige ondernemers voorziet van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud. Dit kan enkel wanneer het inkomen door de crisis onder het sociaal minimum daalt. 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers bestaat uit twee mogelijkheden. Er is zowel inkomenssteun als een bedrijfskredietmogelijkheid. Het is ook mogelijk om beide aan te vragen. De inkomenssteun zal uw inkomen verhogen tot aan het sociale minimum en het bedrijfskrediet betreft een lening tot maximaal €10.157. Tozo 3 is aan te vragen tot en met 30 maart 2021. Tozo 4 is aan te vragen vanaf 1 april 2021. De Tozo is aan te vragen bij uw gemeente. 

Tegemoetkoming Vaste Lasten 
De Tegemoetkoming Vaste Lasten is in het leven gebracht om ondernemers te helpen met het betalen van hun vaste lasten. De TVL is eerder al uitgebreid van enkele sectoren naar alle sectoren. Ook deze maatregel is sinds 1 januari nog meer uitgebreid.  Om in aanmerking te komen voor de TVL moet er een omzetdaling zijn van 30% en moeten er vaste lasten zijn van minimaal € 3.000 per kwartaal. 

Voorheen was de TVL enkel toegankelijk voor bedrijven met minder dan 250 werknemers. Vanaf 1 januari is deze faciliteit ook aan te vragen voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. Daarnaast zijn zowel de minimale als de maximale subsidies verhoogd. De Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het eerste kwartaal is begin februari aan te vragen bij de RVO. 

Belastingmaatregelen  
Om ondernemers te ondersteunen is er een mogelijkheid om bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst aan te vragen. De belastingschuld moet na afloop van de uitstelperiode terugbetaald worden. Het terug betalen van de belastingschuld kan met soepelere voorwaarden. Zo is er bijvoorbeeld een rentepercentage van 0,01% en heeft u 3 jaar de tijd om de schuld terug te betalen.  

Per 1 januari 2021 is de aanvraagperiode van (verlenging van) bijzonder uitstel van betaling verlengd tot 30 juni 2021. De terugbetaling van de totale belastingschuld waarvoor uitstel is gekregen gaat nu 1 oktober 2021 van start (dit was 1 juli 2021). De totale schuld mag in maandelijkse termijn worden terugbetaald. Na 36 maanden moet de hele schuld zijn afgelost.  

Klein Krediet Corona 
De Klein Krediet Corona (KKC) is een tijdelijke lening om - vooral kleine ondernemers - te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Hierbij worden er kredieten verleend aan deze ondernemers. De overheid staat voor 95% garant voor deze lening. De Klein Krediet Corona lening is voor er het micro-, midden en kleinbedrijf. Het gaat hier om kleine kredieten van € 10.000 tot maximaal € 50.000. 

Qredits 
Qredits is een stichting die microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven biedt. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voert Qredits het overbruggingskrediet uit. Dit krediet is voor de ondernemers die wat hulp kunnen gebruiken tijdens de coronacrisis.  

Dit micro-krediet van maximaal €25.000 heeft een looptijd van 48 maanden waarbij er de eerste 6 maanden geen aflossingsverplichtingen zijn. Tot slot zal de rente in het eerste jaar 2% zijn en de andere jaren 5,75%. Het overbruggingskrediet is aan te vragen op de website van Qredits.  

Heeft u vragen over de faciliteiten voor ondernemers tijdens de coronacrisis? Neem contact op met onze specialisten via telefoonnummer 0318 – 731 001 of via info@mkbtr.nl

Solliciteer nu

Deel dit bericht via