18 november 2020

Aanvullende maatregelen op derde steunpakket Covid-19


Steunpakket_201027_1

Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen. Zo krijgt de horeca een eenmalige subsidie op aangelegde en nu onbruikbare voorraad. Ook komen meer sectoren – waaronder de transportsector – in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarnaast komt het kabinet de evenementenbranche te hulp, die vaak een groot deel van de jaaromzet in de zomermaanden verdient. De maatregelen zijn een aanvulling op het derde steunpakket.

Hieronder brengen wij kort de volgende maatregelen voor je in beeld.

 1.      Tijdelijke verbreding TVL
 2.      Subsidie voorraad- en aanpassingskosten horeca
 3.      Tegemoetkoming evenementenbranche
 4.      Lopende belangrijke maatregelen derde steunpakket
 5.      Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 3.0)
 6.      Uitstel van betaling voor belastingen
 7.      Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
       (TOZO 3.0)
 8.      Gratis scholing en ontwikkeladvies

 1. Tijdelijke verbreding TVL
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is bedoeld om ondernemers te helpen met het betalen van hun vaste lasten, zoals huur, terwijl er veel minder geld wordt verdiend. Tot nu was de TVL beperkt tot een aantal sectoren, maar het kabinet heeft besloten om de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren. Deze uitbreiding geldt vooralsnog alleen voor het 4e kwartaal (oktober t/m december). De TVL kan vanaf half november worden aangevraagd.

Voorwaarden aanvraag TVL:

 1.      Minimaal 30% omzetverlies wegens coronacrisis
 2.      Minimaal € 3.000 vaste lasten in de periode oktober t/m december
 3.      Minder dan 250 werknemers in dienst

2. Subsidie voorraad- en aanpassingskosten horeca
Horecaondernemers hebben (bederfelijke) voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de tijdelijke sluiting. Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven, bijvoorbeeld door hun terras te overkappen. Het kabinet geeft, bovenop de TVL, een eenmalige subsidie om deze gemaakte kosten te compenseren van circa 2,75% van de omzetderving. De subsidie zal gemiddeld € 2.500 per onderneming bedragen. De subsidie kan vanaf medio november worden aangevraagd via de TVL-aanvraag.

3. Tegemoetkoming evenementenbranche
Door de corona-maatregelen zijn veel evenementen, zoals muziekfestivals en kermissen, niet doorgegaan. Bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de zomermaanden. Die schommeling in omzet kan ervoor zorgen dat zij geen aanspraak kunnen maken op de TVL van het 4e kwartaal. Het kabinet komt met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van het tweede steunpakket.

Een onderneming komt in aanmerking voor de tegemoetkoming wanneer:

 1. Ze geen aanspraak kan maken op de TVL van het 4e kwartaal.
 2. Ze binnen een SBI-code valt die is aangeduid als evenement-gerelateerd.
 3. Ze kan aantonen minimaal één festival of evenement te hebben georganiseerd of voor haar omzet ministens 70% afhankelijk te zijn van levering aan festivals of evenementen.

4. Lopende belangrijke maatregelen derde steunpakket
a. Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 3.0)
De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een bepaalde omzetdaling door de coronacrisis. Deze regeling loopt door tot en met juni 2021. De hoogte van de tegemoetkoming wordt gedurende de looptijd als volgt afgebouwd:

NOW 3.0

Minimale omzetdaling

Maximale vergoeding

Oktober t/m december 2020

20%

80%

Januari t/m maart 2021

30%

70%

April t/m juni 2021

30%

60%

 
De NOW 3.0 voor de periode oktober t/m december 2020 kan naar verwachting vanaf 16 november t/m 13 december bij het UWV aangevraagd worden.

b. Uitstel van betaling voor belastingen
Ondernemers die betalingsproblemen hebben door de coronacrisis, kunnen nog tot eind december een verlenging van het uitstel van belastingbetaling aanvragen bij de Belastingdienst. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Vanaf 1 januari 2021 is uitstel in beginsel niet meer mogelijk. 

Zodra het uitstel is afgelopen, moet bij de eerstvolgende aangifte weer tijdig belasting betaald worden. De openstaande belastingbedragen waarvoor uitstel is verkregen zullen vanaf 1 juli 2021 betaald moeten worden. Daarvoor krijg je 3 jaar de tijd.

c. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO 3.0)
De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers bestaat uit twee voorzieningen. De eerste betreft een inkomensondersteuning voor levensonderhoud, deze vult het huishoudinkomen aan tot het sociaal minimum. De tweede betreft een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Deze regeling is aan te vragen tussen 1 oktober 2020 t/m 30 juni 2021.

5. Gratis scholing en ontwikkeladvies
Door middel van het programma ‘NL leert door’ financiert het kabinet ontwikkeladviezen en (online) scholing. Niet alleen werknemers in loondienst, maar ook flexwerkers, zelfstandigen en zzp’ers kunnen dankzij deze subsidieregeling een gratis ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Naar verwachting kan er vanaf december 2020 een beroep worden gedaan op dit pakket.

Heb je vragen over de maatregelen voor ondernemers als gevolg van de coronacrisis? Neem dan contact op met één van onze adviseurs via telefoonnummer 0318 – 731 001 of via info@mkbtr.nl

Deel dit bericht via