17 november 2020

Nieuwe baangerelateerde investeringskorting


232ed5-hoofdstuk-3-bpm-1

Het kabinet wil ondernemers tijdens de huidige coronacrisis stimuleren om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling geldt voor investeringen vanaf € 20.000 in de periode 1 oktober 2020 tot uiterlijk 31 december 2022.

Voordeel
Van het investeringsbedrag tot € 5 miljoen per jaar kan 3,9% worden verrekend met de af te dragen loonheffing. Bij een hoger investeringsbedrag is van het meerdere 1,8% te verrekenen.

Samen met stimuleringsregelingen
De BIK kan worden verkregen naast de bestaande investeringsregelingen, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de milieu-investeringsaftrek en de energie-investeringsaftrek.

Hoe werkt de regeling?
De BIK kan per jaar vier keer worden aangevraagd. Er geldt per aanvraag een ondergrens van € 20.000 en per bedrijfsmiddel een ondergrens van
€ 1.500.

De investeringen moeten uiterlijk tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 zijn betaald en ook binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik worden genomen. Verder geldt er een aantal voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. 

BIK-verklaring
Ondernemers die investeren kunnen vanaf 1 september 2021 de BIK aanvragen bij RVO.nl. Na ontvangst van een BIK-verklaring, kan de BIK worden verrekend met de loonheffing. Uiteraard kunnen wij deze aanvraag ook voor jou verzorgen. 

Mocht je nog vragen hebben inzake deze nieuwe regeling, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht via