11 april 2015

Zzp'er of werknemer: wat kost dat mij?

FISCAAL
ZZP-er of werknemer

Ondernemers die extra arbeidskrachten nodig hebben staan voor de keuze: een zelfstandig ondernemer inhuren of toch een werknemer in dienst nemen? In deze blog zetten we de financiële gevolgen van beide varianten naast elkaar. 

Uiteraard zijn er nog meer mogelijkheden om de inzet van mensen binnen uw onderneming uit te breiden. Bijvoorbeeld via het inschakelen van uitzendkrachten of uitbreiding van het aantal uren van bestaande werknemers. Ook spelen strategische, commerciële en juridische overwegingen een rol. Dat laten we nu even buiten beschouwing. 

Voorbeeld

We illustreren de financiële gevolgen van het inhuren van een zelfstandig ondernemer (zzp’er) of een werknemer aan de hand van een eenvoudig voorbeeld.

Stel, u bent eigenaar van een reclamebureau. U neemt een werknemer van 30 jaar in dienst voor 3 dagen (24 uur) per week. U beloont deze werknemer met een bruto salaris van € 2.000 per maand. Inclusief 8% vakantiegeld verdient deze werknemer dan € 25.920 op jaarbasis. Om het eenvoudig te houden nemen we aan dat er verder geen andere looncomponenten zijn, zoals een pensioenregeling.

Wat zijn de totale loonkosten voor de werkgever? In de tabel hieronder ziet u de berekening op basis van de tarieven voor de loonheffingen 2015.

 

 

Per maand

Per jaar

Bruto loon

€ 2.000

€ 24.000

Vakantiegeld

€   160

€  1.920

 

 

 

Premies werknemersverzekeringen

€ 214

€ 2.569

Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet

€ 150

€ 1.801

 

 

 

Totale loonkosten

€ 2.524

€ 30.290

 

Uit de tabel blijkt dat de loonkosten van deze werknemer op jaarbasis € 30.290 zijn. Dat is dus ongeveer 25% meer dan het “kale’’ bruto salaris van € 24.000 per jaar. Dat verschil heeft alles te maken met de sociale lasten die u als werkgever moet afdragen. 

Een goede vuistregel is dat u zo’n 20-40% bij het bruto salaris op moet tellen om de totale loonkosten te schatten. Een pro forma loonberekening laten maken is uiteraard nog beter. Dan weet u het exacte bedrag.

Inhuren van een zelfstandig ondernemer (zzp’er)

Een alternatief is dat u een zelfstandig ondernemer (bijvoorbeeld een zzp’er) inhuurt als arbeidskracht. De zzp’er gaat eveneens 24 uur per week voor u werken. Stel dat u deze ondernemer een vergoeding biedt van € 25.920 op jaarbasis, dus € 2.160 per maand. Dat is gelijk aan het bruto salaris inclusief vakantiegeld van de werknemer. Omdat de zzp’er niet bij u in dienst is, heeft u niet te maken met de afdracht van de sociale lasten (premies werknemersverzekeringen en werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet).

In totaal kost u de werknemer op jaarbasis € 30.290 en de zzp’er € 25.920. Dat is een verschil van € 4.370. Of anders gezegd: het in dienst nemen van een werknemer kost u in deze situatie 17% meer. Het is dan voor u veel goedkoper om de zzp’er in te huren.

Overige aandachtspunten

Uiteraard is de vergoeding die u betaalt voor een werknemer of zzp’er geen eenzijdige beslissing van u als ondernemer maar de uitkomst van een onderhandelingsproces. Een zzp’er zal bijvoorbeeld zelf een voorziening moeten treffen voor arbeidsongeschiktheid. Dat kan ook meespelen bij de vergoeding die hij bedingt. Het staat dus niet vast dat de vergoeding voor de zzp'er gelijk is aan het bruto loon van een werknemer.

Zoals gezegd spelen niet alleen financiële overwegingen een rol. Bij de keuze voor een werknemer of een zzp’er zijn er ook andere aandachtspunten. Een werknemer is vaak meer loyaal en betrokken richting zijn werkgever dan een zzp’er.

Ook commercieel gezien kan een werknemer een betere keuze zijn dan een zzp’er, als deze bijvoorbeeld beter in staat is het bedrijf te vertegenwoordigen dan een ‘externe’ arbeidskracht (zzp’er). Ook zijn er op fiscaal en juridisch terrein belangrijke aandachtspunten die een rol spelen. Het eventuele financiële voordeel is dus niet het hele verhaal!

Meer weten? 

Wilt u meer weten over de aandachtspunten bij het in dienst nemen van werknemers of de inschakeling van zzp’ers? Neem contact op met één van onze adviseurs via telefoonnummer 0318 – 731 001 of via info@mkbtr.nl

 

Deel dit bericht via