25 maart 2020

Nieuwe regeling voor werktijdverkorting: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)


NOWreg-390x225


Regelingen van de overheid voor ondernemers 
Om de economische gevolgen te beperken heeft de overheid verschillende  maatregelen genomen om ondernemers tegemoet te komen. Het gaat hier onder andere om:

- Noodloket voor ondernemers;
- Maatregelen toerismebelasting;
- Uitstel van betalingen van belastingen;
- Tijdelijke verlaging invorderingsrente;
- Tijdelijke verlaging tarief van de belastingrente;
- Wijziging voorlopige aanslag;
- Verruiming BMKB;
- Regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL);
- Garantie Ondernemingsfaciliteit (GO-regeling);
- Qredits; 
- WW-premiedifferentiatie;
- Besluit tijdelijke ondersteuning zelfstandigen (TOZO);
- Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Wij willen je in dit artikel graag op de hoogte brengen van de ontwikkelingen omtrent de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)
De eerdere regeling voor werktijdverkorting voor personeel is komen te vervallen. Deze is vervangen door de NOW. Heb je al een aanvraag ingediend voor de werktijdverkorting? Deze aanvraag wordt dan automatisch behandeld als een aanvraag voor de NOW.
 
Verwacht je een omzetverlies van minimaal 20%? Dan kun je in aanmerking komen voor  een tegemoetkoming voor een periode van 3 maanden waarbij de loonkosten maximaal voor 90% worden vergoed, afhankelijk het omzetverlies. Bijvoorbeeld bij 100% omzetverlies worden 90% van de loonkosten vergoed, bij 50% omzetverlies wordt 0,5 x  90% = 45% vergoed. Er bestaat een mogelijkheid om de periode van 3 maanden te verlengen met nog eens 3 maanden. De exacte voorwaarden worden op dit moment nog verder ingevuld.
 
Je moet het loon gedurende de periode van de NOW wel doorbetalen en kan de betreffende werknemers in deze periode niet ontslaan om economische redenen. De NOW geldt voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

Aanvraag indienen
De NOW aanvraag wordt bij het UWV ingediend. Dat kan nu nog niet. De verwachting is dat dit binnen 1 week mogelijk is.
 
De tegemoetkoming in de loonkosten wordt door het UWV uitbetaald als een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf zal worden vastgesteld wat de werkelijke omzetdaling is geweest en wordt de tegemoetkoming herberekend.

Voor welke werknemers kom je in aanmerking voor de NOW?
De nieuwe tegemoetkomingsregeling is van toepassing op de loonkosten voor werknemers met een vast contract en een flexibel contract. Voor personeel met flexibel contract gelden dezelfde voorwaarden om in aanmerking te komen voor de NOW.

Inzicht in mogelijkheden
Wij vinden het van belang dat jouw onderneming ‘in control’ blijft en je ondanks de grote veranderingen de juiste beslissingen blijft nemen. Gebaseerd op het maximale inzicht in deze situatie. MKBTR helpt je graag bij het creëren van dit inzicht of bij het adviseren over de te nemen beslissingen.

Heb je nog andere vragen over de mogelijkheden voor ondernemers in verband met de coronacrisis? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Deel dit bericht via