icon-report-big
line

Rapportage

U wilt tijdig en goed geinformeerd worden over de ontwikkelingen van uw onderneming. U hebt alleen wat aan rapportage die betrouwbaar en relevant is. Dagelijks sturen met actuele cijfers en bezig zijn met de wereld van morgen. Dat is bij MKBTR geen onhaalbaar ideaal. In veel gevallen verwerken wij dezelfde dag nog uw financiële transacties in een overzichtelijk dashboard. En het gaat nog verder: u kijkt op basis van actuele cijfers ook vooruit naar de komende periode. Of vergelijkt uw cijfers met die van concurrenten uit de branche. 

shadow

Besparen op controlekosten

Tussen februari en juni komt de financieel expert langs om uw jaarrekening samen te stellen en eventueel te controleren. Een proces dat soms enige weken in beslag neemt. U heeft eigenlijk geen tijd, u wilt vooruitkijken. Toch moet u een balansdossier opmaken en tijdig aanleveren. U krijgt te maken met experts die u allerlei (overbodige) vragen stellen. U erkent dat het nodig is, maar wilt graag dat deze werkzaamheden:

  • eerder in het jaar worden uitgevoerd;
  • een kortere doorlooptijd kennen;
  • zich meer richten op de risicovolle posten;
  • goedkoper worden uitgevoerd.

MKBTR kan u deze resultaten laten bereiken. Wij nemen gedurende het bezoek het werk voor u grotendeels uit handen. U kunt zich als CEO, CFO of Controller daardoor richten op de corebusiness: analyses maken van het huidige jaar en liever nog: vooruitkijken. 

Concreet betekent het dat MKBTR de regie neemt bij de volgende werkzaamheden:

  1. Overnemen van een groot deel van de voorbereiding van de controle. U betaalt hierdoor alleen voor de echte controlekosten.
  2. Begeleiden van het interim controleproces: dossiervorming voorbereiden en begeleiden besprekingen managementletter.
  3. Voorbereiden balanscontrole op basis van de door de accountant aangeleverde Lijst op te leveren stukken (LOTS).
  4. Bijwonen van eindbespreking met als basis het verslag, waardoor een effectievere en inhoudelijke bespreking plaatsvindt.

Meer weten? Neem contact op met Dirk-Jan de Jeu via dirk-jan@mkbtr.nl of 06 2414 1211.