icon-report-big
line

Rapportage

U wilt tijdig en goed geinformeerd worden over de ontwikkelingen van uw onderneming. U hebt alleen wat aan rapportage die betrouwbaar en relevant is. Dagelijks sturen met actuele cijfers en bezig zijn met de wereld van morgen. Dat is bij MKBTR geen onhaalbaar ideaal. In veel gevallen verwerken wij dezelfde dag nog uw financiële transacties in een overzichtelijk dashboard. En het gaat nog verder: u kijkt op basis van actuele cijfers ook vooruit naar de komende periode. Of vergelijkt uw cijfers met die van concurrenten uit de branche. 

shadow

Financiële prognoses

Een begroting is één ding, maar toekomstige marktomstandigheden kunnen nog wijzigen. In het management dashboard maken we voor u zichtbaar wat de prognose van de cijfers is. Hiervoor combineren we de begroting met de realisatie daarvan en rekenen die door naar toekomstige waarden. Zo ziet u snel en eenvoudig wat het effect van bepaalde ontwikkelingen of gemaakte keuzes is.

Meer weten? Neem contact op Jaap Nieuwelink via jaap@mkbtr.nl of 06 1367 0246.

HOE WIJ U TOPFIT MAKEN

Compass
Organisatie
Report
Balance
Strategie

Vanuit uw visie meedenken over de te kiezen strategie en doelstellingen voor uw organisatie.

Organisatie

Het afstemmen van uw processen op de interne doelstellingen van uw organisatie.

Rapportage

Inrichten van betrouwbare en relevante financiële en niet financiële rapportages.

Wet & Regelgeving

Optimaal naleven van wet en regelgeving met lage administratieve lasten.