icon-bedrijfsprocessen-big
line

Organisatie

Cruciaal voor het een topfitte onderneming is het vertalen van de organisatiestrategie naar goed lopende bedrijfsprocessen. Daarnaast dient de visie van een onderneming uw medewerkers te inspireren en motiveren. Zij vertellen het verhaal, maar belangrijker zij voeren het verhaal uit! De organisatie moet  zó worden ingericht dat uw creatiefste en duurste kapitaal goed wordt ingezet. Dat het talent in uw organisatie wordt benut om de missie van uw onderneming te vertalen naar efficiënte en effectieve opeenvolgende werkzaamheden. Alleen zo zullen uw klanten de toegevoegde waarde van uw bedrijf ervaren.

shadow

FINISH

Als u te maken krijgt met ziekteverzuim of afscheid wilt nemen van een medewerker kan dat veel spanning opleveren. Hoe nu verder? Wat zijn mijn rechten en plichten bij ziekteverzuim? Heeft mijn medewerker recht op een ontslaguitkering?

De adviseurs van MKBTR kunnen u begeleiden bij ziekteverzuim en het inventariseren van de stappen voor reintegratie (de Wet Verbetering Poortwachter). Ook weten wij raad met ontslagaanvragen en - procedures. Zodat u - als dat nodig blijkt te zijn - op een positieve wijze met uw werknemer de FINISH kunt bereiken.

HOE WIJ U TOPFIT MAKEN

Compass
Organisatie
Report
Balance
Strategie

Vanuit uw visie meedenken over de te kiezen strategie en doelstellingen voor uw organisatie.

Organisatie

Het afstemmen van uw processen op de interne doelstellingen van uw organisatie.

Rapportage

Inrichten van betrouwbare en relevante financiële en niet financiële rapportages.

Wet & Regelgeving

Optimaal naleven van wet en regelgeving met lage administratieve lasten.