icon-bedrijfsprocessen-big
line

Organisatie

Cruciaal voor het een topfitte onderneming is het vertalen van de organisatiestrategie naar goed lopende bedrijfsprocessen. Daarnaast dient de visie van een onderneming uw medewerkers te inspireren en motiveren. Zij vertellen het verhaal, maar belangrijker zij voeren het verhaal uit! De organisatie moet  zó worden ingericht dat uw creatiefste en duurste kapitaal goed wordt ingezet. Dat het talent in uw organisatie wordt benut om de missie van uw onderneming te vertalen naar efficiënte en effectieve opeenvolgende werkzaamheden. Alleen zo zullen uw klanten de toegevoegde waarde van uw bedrijf ervaren.

shadow

Procesbeschrijving

Met een procesbeschrijving krijgt u een atlas van uw organisatie. MKBTR brengt overzichtelijk in beeld hoe activiteiten in uw bedrijf verlopen en wie ze (mogen) uitvoeren. Met een procesbeschrijving krijgt u inzicht in de vitale delen van uw bedrijf.

Procesbeschrijvingen zijn nuttig voor allerlei doeleinden. U kunt ze gebruiken bij het opleiden van uw medewerkers. Zo is duidelijk wat een ieder mag en moet doen en welk resultaat verwacht wordt. Daarnaast vragen diverse controlerende organisaties vaak om een procesbeschrijving. Denkt u daarbij aan de controlerend accountant, de Belastingdienst (Horizontaal Toezicht), de Douane (AEO) en certificerende instanties (ISO, HACCP).

Het maken van een procesbeschrijving door MKBTR levert u inzicht en vooral tijdwinst op. Een goede vastlegging zorgt voor korte interviews in het geval van een onderzoek en het sneller kunnen inwerken van nieuw personeel.

Meer weten? Neem contact op met Dirk-Jan de Jeu via dirk-jan@mkbtr.nl of 06 2414 1211.