icon-bedrijfsprocessen-big
line

Organisatie

Cruciaal voor het een topfitte onderneming is het vertalen van de organisatiestrategie naar goed lopende bedrijfsprocessen. Daarnaast dient de visie van een onderneming uw medewerkers te inspireren en motiveren. Zij vertellen het verhaal, maar belangrijker zij voeren het verhaal uit! De organisatie moet  zó worden ingericht dat uw creatiefste en duurste kapitaal goed wordt ingezet. Dat het talent in uw organisatie wordt benut om de missie van uw onderneming te vertalen naar efficiënte en effectieve opeenvolgende werkzaamheden. Alleen zo zullen uw klanten de toegevoegde waarde van uw bedrijf ervaren.

shadow

Implementatie adviespunten accountant (managementletter)

Wanneer uw jaarrekening wordt gecontroleerd, stelt uw accountant een managementletter op. In deze adviesbrief wordt aangegeven welke onderdelen in de organisatie voor de betrouwbaarheid van de jaarrekening risicovol zijn. Implementatie van deze adviespunten helpt u meer grip te krijgen op uw bedrijfsprocessen en de betrouwbaarheid van uw informatieverstrekking. Daarnaast draagt deze bij aan de verkrijging van een goedkeurende controleverklaring van de accountant.

MKBTR weet uit ervaring welke van deze adviespunten het meest noodzakelijk zijn. Wij overleggen met u als ondernemer over de haalbaarheid van de implementatievoorstellen. Waar nodig bedenken wij praktische alternatieven. Op die manier kunnen wij bijdragen aan de fitheid van elke organisatie.